Zoek
facetten header
Edumersive – Interactieve Augmented Reality App 

Edumersive – Interactieve Augmented Reality App 

Introductie Use Case

In het Living Lab Scheveningen wordt middels kleinschalige onderzoeksprojecten geëxperimenteerd met digitale innovaties. Voor bezoekers van de boulevard is het echter niet altijd direct zichtbaar dat er sprake is van een Living Lab, dat er projecten uitgevoerd worden en dat via deze projecten data verzameld wordt. Via een Augmented Reality (AR) app worden verschillende activiteiten binnen het Living Lab Scheveningen op speelse en interactieve wijze zichtbaar gemaakt, en worden gebruikers van de applicatie actief aan het denken gezet over de kansen en grenzen van digitalisering in de stad.

image

Waarom de use case

De gemeente wil graag transparant zijn over de activiteiten die uitgevoerd worden in het Living Lab. De gemeente wil ook betrokkenheid vergroten en draagvlak creëren. Daarom wordt een manier onderzocht om boulevard bezoekers te informeren en te betrekken.

Een AR app geeft de mogelijkheid om op speelse wijze kennis te maken met het Living Lab, en meer te weten te komen over de projecten die die uitgevoerd worden.

Verwachtingen/ Leerdoelen

Onderdeel van de use case is te onderzoeken hoe de gemeente bezoekers op de boulevard het beste kan bereiken. Er is voor een interactieve en speelse invalshoek gekozen, waarbij de eigen mobiele telefoon als laagdrempelig middel gebruikt wordt.

In de zomer van 2022 is een eerste versie van de applicatie opgeleverd. Tijdens geplande activiteiten, zoals rondleidingen en evenementen, werden opvallende kastjes met daarop QR codes ingezet die aan de slimme lichtmasten op de boulevard hangen. Zo werden bezoekers aangemoedigd om de app te gebruiken.

Begin 2023 is gestart met de doorontwikkeling van de app. Deze wordt half 2023 opgeleverd. Tijdens deze doorontwikkeling worden er verschillende elementen verbeterd en worden er nieuwe functionaliteiten aan de app toegevoegd.

Zo wordt het met de vernieuwde versie mogelijk om zelfstandig een interactieve rondleiding door het Living Lab te volgen, en zijn er geen QR codes meer nodig. Ook worden gebruikers van de app uitgedaagd middels verschillende quiz vragen en activiteiten om na te denken over de kansen en grenzen van een slimme stad. 

De app wordt eind mei 2023 beschikbaar gesteld in de Google Play Store en de Apple Store, en kan dan door iedereen gebruikt worden.

Hoe wordt de use case mogelijk gemaakt
Via het Startup in Residence programma[1] is door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag een challenge opengesteld om aan deze uitdaging te werken. Uit een viertal inzendingen is het bedrijf Edumersive als winnende partij gekozen. Zij hebben een geldbedrag ter beschikking gekregen om hun concept uit te werken en te testen in het Living Lab Scheveningen.   

Meer informatie?

Interesse in meer informatie over deze use case? Neem dan contact op met Tijn Kuyper (tijn.kuyper@denhaag.nl) of e-mail een algemene vraag naar het Living Lab Scheveningen via smartthehague@denhaag.nl.

[1] Startup in Residence (SiR) is een innovatieprogramma waarin overheden samenwerken met startups. Dit programma gaat uit van co-creatie. In het programma van een aantal maanden werken ambtenaren samen met startups aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Ga naar de inhoud