Zoek
facetten header
Energierechtvaardigheid

Energierechtvaardigheid

Introductie Use Case 

Het is niemand ontgaan, we zitten in een spagaat van energiecrisissen. Enerzijds de lang bekende en benodigde verduurzaming, maar ook de recente druk van de stijgende prijzen op het welzijn van onze samenleving. Kunnen we daarom een duurzame transitie maken waarbij de baten van deze transitie ook terecht komen bij de huishoudens die doorgaans niet kunnen investeren in verduurzaming? Een houdbaar model, dat niet afhankelijk is van subsidies, waarbij lokaal eigenaarschap en eerlijke verdeling de boventoon voeren.  

Waarom de use case 

Energierechtvaardigheid is opgesteld als één van de gezamenlijke leerdoelen in de Exploratie Strategie Slimme Energie, begin 2022 ontworpen door Expertisecentrum Digitale innovatie en Smart City en afdeling Energietransitie van de gemeente Den Haag. Deze is samengesteld met input van een diverse groep belanghebbenden binnen en buiten de gemeente.  

Hoe wordt de use case mogelijk gemaakt 

Via het Startup in Residence programma is een traject gestart, waarbij een challenge is opengesteld voor opstartende bedrijven om met nieuwe concepten deze opgave te helpen oplossen. Hierbij is uit een 7-tal inzendingen door een multidisciplinaire jury een winnaar gekozen, welke een geldbedrag heeft gekregen om het product te ontwikkelen en testen in samenwerking met EC-DISC.  

Wat is het doel  

Het doel is om het concept te testen in een nog op te richten energiecoöperatie voor het slimme energienetwerk op het Noordelijk Havenhoofd. Dit zal zo ingericht gaan worden dat de opbrengsten van gemeentelijke zonnepanelen (in beheer van het Living Lab Scheveningen) terug de samenleving in kunnen vloeien. Het concept dat getest wordt maakt het eenvoudig voor nieuwe partijen om aan te sluiten bij de coöperatie en om de coöperatie professioneel en schaalbaar te besturen. 

Verwachtingen 

Deze use case bevindt zich in een prototype fase. Wanneer aantoonbaar is dat dit een haalbaar en schaalbaar concept is, kan dit model theoretisch gezien voor elk dak in Den Haag toegepast worden. Hiervoor moet een recht van opstal overeenkomst worden opgesteld tussen dak-eigenaar en coöperatie.  

Praktisch gezien is dit concept ook toe te passen op gemeentelijke daken, zodat deze daken ook meer direct voelbare publieke baten opleveren. Dit kan helpen om de weerbaarheid en het welzijn van kwetsbaren te verbeteren, maar ook om het vertrouwen in de lokale overheid te herstellen. 

Meer informatie? 

Interesse in meer informatie over Energierechtvaardigheid? Neem dan contact op met het aanspreekpunt van de use case Yvo Hunink (yvo.hunink@denhaag.nl) of e-mail een algemene vraag naar het Living Lab Scheveningen via smartthehague@denhaag.nl. 

Ga naar de inhoud