Inleiding ontwerpbesluiten

Een Ontwerpbesluit is een verzamelnaam voor afwegingen, keuzes, opties, scenario’s en analyses die gemaakt worden om van de projectdoelstellingen naar oplossingen te komen.

Een ontwerpbesluit omvat minimaal:

  • een inventarisatie van de keuzemogelijkheden en/of scenario’s
  • een afweging tegen de projectdoelen. Voor het beoordelingskader worden dezelfde criteria gehanteerd als de criteria bij de Use Cases. Daar waar mogelijk wordt de afweging gekwantificeerd
  • een risico beschouwing bij de keuzemogelijkheden/scenario’s
  • een verwijzing naar de achterliggende documenten en onderzoeken

De ontwerpbesluiten zijn in separate documenten uitgewerkt en worden naar nieuwe inzichten bijgewerkt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwerpbesluiten.

IDTitelOpmerking
OB-00001Voedingsconcept
OB-00002Opbouw Smart City Hub
OB-00003Ontkoppelen vormgeving drager en functies dragerOpgenomen in OB00002 Opbouw Smart City Hub
OB-00004Connectiviteit
OB-00005Aansturing Verlichting
OB-00006Uitbreidbaarheid Brownfield
OB-00007Renewable energyNog niet opgestart
OB-00008Datamodel
OB-00009Demarcaties Beheer en Onderhoud
OB-00010Sensor hotelOpgenomen in OB-00002 Opbouw Smart City Hub
OB-00011ProjecteringOpgenomen als subdocument per zone bij OB-00012 Voorbereid Bouwen
OB-00012Voorbereid BouwenSamengevoegd met OB-00011 Projectering