Zoek
facetten header
Bijdragen aan een eerlijke energietransitie 

Bijdragen aan een eerlijke energietransitie 

De interesse voor innovatief en duurzaam ondernemerschap bleek groot. Een recordaantal bezoekers kwam naar de Fokker Terminal in Den Haag voor de 7e editie van ImpactFest. Nog niet eerder waren er zoveel bezoekers om hun oplossingen te presenteren, te pitchen voor investeerders, ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen. Yvo Hunink van Living Lab Scheveningen hostte samen met Marina de Paiva van Mercy Corps en Jeroen Bolhuis een sessie over Energierechtvaardigheid. Wij stelden Yvo Hunink hier een aantal vragen over. 

  • Waarom wilde je deelnemen aan ImpactFest met eerlijke energietransitie? 

Wij wilden bekijken hoe projecten die zich inzetten voor een eerlijke energietransitie van elkaar konden leren in de vorm van een workshop. Het Living Lab Scheveningen (gemeente Den Haag & Voorstroom) en Uganda (Mercy Corps) opereren namelijk vanuit hele verschillende situaties. We vroegen de workshop deelnemers met ons mee te denken. Dat heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd voor alle betrokkenen. 

  • Wat wilde je ImpactFest bezoekers vertellen over eerlijke energietransitie? 

Wij denken dat we in Den Haag een interessant nieuw model hebben voor hoe we energiecoöperaties op een goede manier kunnen inrichten met eigenaarschap voor kwetsbare doelgroepen. Mercy Corps in Uganda is op hele innovatieve wijze een vluchtelingenkamp van duurzame energie aan het voorzien. Hetzelfde kerndoel, compleet andere context.  

  • Kan je het nieuwe model waaraan je in Den Haag werkt toelichten? 

In de afgelopen periode is er een challenge uitgezet in de zoektocht naar oplossingen voor een eerlijke energietransitie waarbij de energierekening van huurhuizen met huurders uit een laag inkomensgroep substantieel naar beneden gaat. De uitkomst van deze challenge heeft ertoe geleid dat we een energiecoöperatie gaan opzetten samen met de omwonenden van het Scheveningse strand. Vanuit de gemeente Den Haag willen we veel lokale duurzame stroomopwek rondom het strand gaan realiseren. De opbrengsten hiervan kunnen vervolgens verdeeld worden onder huurders uit lage inkomensgroepen. Een volgende stap is het vinden van een geschikte verdeelsleutel. 

  • Wat heeft de workshop opgeleverd? 

De coöperatieve manier die we in Den Haag hanteren is in Uganda nog niet zo gangbaar en gaat Mercy Corps verder verkennen. Het is natuurlijk lastig om te verenigen in zulke instabiele omgevingen met een gebrek aan duurzame vertrouwensrelaties. Een coöperatie tot stand brengen in Uganda zal dus heel anders moeten dan hier, maar als daar een model voor gevonden kan worden, kan dit ook daar het eigenaarschap verder versterken en een weerbaardere gemeenschap creëren, mogelijk met de software van onze samenwerkingspartner Voorstroom. Andersom heeft het project van Mercy Corps ons laten in zien dat door het begeleiden van de markt rondom vluchtelingen, die niet als duurzame samenwerkingspartners werden gezien, je toch een stabiel ecosysteem kan bouwen. We zagen paralellen met onze samenleving, waar coöperaties ook lang niet altijd als serieuze samenwerkingspartners worden gezien, wat leidt tot opschalingsproblemen of het mislopen van financiering. 

YVO: Wij wilden eens bekijken hoe projecten die zich inzetten voor een eerlijke energietransitie uit hele verschillende situaties, namelijk Living Lab Scheveningen en Uganda, nou eigenlijk van elkaar konden leren, door de workshop deelnemers met ons mee te laten denken. 

  • Waarom was het een waardevol event? 

Naast onze eigen workshop, waar we nieuwe mensen hebben leren kennen, van studenten tot aan collega’s van Den Haag, hebben we ook sessies van andere mogen bezoeken. O.a. de presentatie van het innovatie ecosysteem rondom energie van de Provincie Zuid-Holland was een erg interessante bijeenkomst. Daar is ook een digitale community voor opgericht, voor welke je je via het Alkem.io platform kunt aanmelden (link).

Ga naar de inhoud