Smartcity Kompas

Welkom op het Smart City Kompas: een samenhangend ontwerp dat de afgelopen jaren door de Gemeente Den Haag is ontwikkeld voor de ‘slimme stad’. Het ontwerp brengt de keuzes, scenario’s en analyses in beeld, van maatschappelijke behoefte naar innovatieve oplossing. Met dit Kompas is de route uitgezet voor een Living Lab in Scheveningen, waar de gemeente met publieke en private partijen nieuwe technologische toepassingen voor allerlei maatschappelijke opgaven gaat testen, juridische en data-vraagstukken wil behandelen en haar veranderende rol in een slimme stad wil onderzoeken.

Er zijn zeker nog vraagstukken over. Door kleinschalig te leren, te evalueren en geleerde lessen toe te passen wordt het Kompas steeds beter en betrouwbaarder. Iedereen die aanvullende kennis heeft op dit terrein, wordt uitgenodigd om het toe te voegen, zodat de kennis bij elkaar komt om slimme innovaties in te zetten voor bijvoorbeeld bereikbaarheid, veiligheid, energie, gezondheid of milieu.