Zoek
facetten header
Crowd Safety Manager

Crowd Safety Manager

Introductie Use Case 

De Crowd Safety Manager is een 3D-kaart die inzicht geeft in hoe druk het is in Scheveningen door verschillende anonieme databronnen slim te combineren. De kaart laat verkeersdata zien, zoals verkeerstellingen, OV-data en de bezetting van parkeergarages. Ook worden anonieme locatiegegevens van bezoekers getoond. Naast de actuele drukte wordt met artificial intelligence (AI) ook een voorspelling gedaan over de drukte die de komende uren en dagen gaat ontstaan. Deze informatie helpt de gemeente en de politie om de juiste maatregelen te nemen om de drukte in goede banen te leiden. 

Waarom de use case 

In de zomer komt er veel publiek naar Scheveningen om te genieten van het strand en de horeca. Dit zorgt voor veel drukte in de badplaats. Het is voor Scheveningen belangrijk dat veiligheid, leefbaarheid en toerisme dan hand in hand gaan. Scheveningen is daarom een uitstekende locatie om de Crowd Safety Manager te testen.  

Verwachtingen/ Leerdoelen 

Het omgaan met drukte is een samenspel tussen verschillende partijen, met de gemeente Den Haag en de politie als belangrijkste spelers. Dit vraagt om een gezamenlijk druktebeeld, waarbij de privacy van de bezoekers optimaal is geborgd en publieke waarden en ethisch datagebruik het uitgangspunt zijn. Dit zijn de belangrijkste leerdoelen van de Crowd Safety Manager. 

De Crowd Safety Manager is in de zomer van 2022 getest in Scheveningen, bij de Invictus Games en Prinsjesdag. Dit wordt op het moment geëvalueerd.  

Hoe wordt de use case mogelijk gemaakt 

Voor de ontwikkeling van deze use case heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidie verleend. De gemeente is met de politie opdrachtgever en werkt hiervoor samen met de partijen Argaleo, We Labs, Future City Foundation, TU Delft, QTC, TNO en ELBA/REC. 

Meer informatie 

Contactpersoon voor deze use case is: Max van Meerten (max.vanmeerten@denhaag.nl). Stuur voor algemene informatie een e-mail naar Living Lab Scheveningen via smartthehague@denhaag.nl 

1666097009233  1  1
Ga naar de inhoud