Zoek
facetten header
Use cases

Use cases

Wat is een use case

In Den Haag vinden diverse use cases plaats. Onder andere in het Living Lab Scheveningen. Een use case is een test op het gebied van digitalisatie en innovatie. Uitvoering van deze use cases wordt gedaan door het Expertisecentrum Digitale Innovatie & Smart City van de gemeente Den Haag. Met als doel samen leren en innoveren voor een slimme en duurzame toekomst voor Den Haag en Zuid-Holland.

De use cases zijn onderverdeeld in de volgende aandachtsvelden: Veiligheid en leefbaarheid; Mobiliteit; Duurzaamheid en milieu; Economie, toerisme en recreatie. 

1666097009233  1  1
Crowd Safety Manager

De Crowd Safety Manager is een 3D-kaart die inzicht geeft in hoe druk het is in Scheveningen door verschillende anonieme databronnen slim te combineren. De kaart laat verkeersdata zien, zoals verkeerstellingen, OV-data en de bezetting van parkeergarages. Ook worden anonieme locatiegegevens van bezoekers getoond.

20221215 Boten registratiesysteem 2 1 2048x1365 1
Registratiesysteem Scheveningen Haven

Met het Registratiesysteem Scheveningen Haven (RSH) wordt een innovatief registratiesysteem ontwikkeld om in- en uitvarende vaartuigen te detecteren, herkennen en te registreren. Dit gebeurt in de vorm van een intelligent videomanagementanalyse-systeem met behulp van Artificial Intelligence (AI).

DH Energie rechtvaardigheid Spotlight 1
Energierechtvaardigheid

Kunnen we een duurzame transitie maken waarbij de baten van deze transitie ook terecht komen bij de huishoudens die doorgaans niet kunnen investeren in verduurzaming? 

20230502 Dynamisch
Dynamisch Informatiebord
Hiermee wordt onderzocht op welke manier bezoekers van het strand op een dynamische manier geïnformeerd kunnen worden over de veiligheid op het strand en in de zee.
energietransitie
Slim Energienet op het Noordelijk Havenhoofd

Het aandeel lokaal opgewekte duurzame energie neemt in rap tempo toe. Dit leidt echter tot nieuwe problemen, omdat het elektriciteitsnet niet is gebouwd op lokale opwek. De elektriciteitslijnen kunnen de grote hoeveelheid energie namelijk niet transporteren […]

Edumersive
Edumersive – Interactieve Augmented Reality App

Via een Augmented Reality (AR) app worden verschillende activiteiten binnen het Living Lab Scheveningen op speelse en interactieve wijze zichtbaar gemaakt, en worden gebruikers van de applicatie actief aan het denken gezet over de kansen en grenzen van digitalisering in de stad.

20230502 Slimme Afvalbakken 16 scaled 1
Slimme afvalbak

Afvalbeheer in grote steden is al jaren een flinke uitdaging. Zo ook op de drukke boulevard van Scheveningen. Deze use case onderzoekt op welke manier slimme zelfpersende afvalbakken het afvalbeheer efficiënter en duurzamer kan inrichten en hoe deze kunnen bijdragen aan minder zwerfafval, minder overvolle afvalbakken en uiteindelijk tot een schonere boulevard.

Wave 2 1 2048x1365 1
De Wave

De Wave is een uit strandzand geprinte slimme lichtzuil, die via honderden lichtjes kan reageren op de sportbeoefenaar. Deze digitale oplossing om mensen in beweging te zetten in combinatie met passende verlichting dat een gevoel van veiligheid biedt is waardevol voor een stad.

 

Dronedetectie
Dronedetectie

De gemeente is samen met de politie de proef dronedetectie gestart om een beeld te krijgen van de drones die door Den Haag vliegen. Het dronedetectiesysteem ontvangt de radiosignalen waarmee een drone wordt aangestuurd. Op die manier wordt duidelijk waar een drone vliegt. De identiteit van de dronebestuurder is hierbij niet zichtbaar. De proef duurt tot en met september 2024.

 

1654275777720 1
Druktemeting

Scheveningen, bekend als de drukste badplaats van Nederland, wordt elk jaar bezocht door een groot aantal toeristen en dagjesmensen. Gezien deze aanhoudende drukte, is het van cruciaal belang voor de gemeente om effectieve methoden te ontwikkelen en in te zetten voor het privacy vriendelijke beheer van mensenmassa’s. 

 

 

Communicatierichtlijn Overheidssensoren

De gemeente Den Haag heeft meegewerkt aan een landelijke communicatierichtlijn voor overheidssensoren. Deze richtlijn informeert burgers over dataverzameling met sensoren in de buitenruimte. 

Circulaire zonnepanelen staand
Circulaire Zonnepanelen

In een tijd waarin duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp wordt, werkt de gemeente Den Haag aan een use case omtrent het implementeren van een prototype van circulaire zonnepanelen, gekoppeld aan het lokale energie netwerk dat in Scheveningen ontwikkeld wordt.

Ga naar de inhoud