Use cases

Wat is een use case

In Den Haag vinden diverse use cases plaats. Onder andere in het Living Lab Scheveningen. Een use case is een test op het gebied van digitalisatie en innovatie. Uitvoering van deze use cases wordt gedaan door het Expertisecentrum Digitale Innovatie & Smart City van de gemeente Den Haag. Met als doel samen leren en innoveren voor een slimme en duurzame toekomst voor Den Haag en Zuid-Holland.

De use cases zijn onderverdeeld in de volgende aandachtsvelden: Veiligheid en leefbaarheid; Mobiliteit; Duurzaamheid en milieu; Economie, toerisme en recreatie. Elk aandachtsveld heeft zijn eigen team van specialisten.

Use cases:

Crowd Safety Manager

De Crowd Safety Manager is een 3D-kaart die inzicht geeft in hoe druk het is in Scheveningen door verschillende anonieme databronnen slim te combineren. De kaart laat verkeersdata zien, zoals verkeerstellingen, OV-data en de bezetting van parkeergarages. Ook worden anonieme locatiegegevens van bezoekers getoond. 

Lees meer

Registratiesysteem Scheveningen Haven

Met het Registratiesysteem Scheveningen Haven (RSH) wordt een innovatief registratiesysteem ontwikkeld om in- en uitvarende vaartuigen te detecteren, herkennen en te registreren. Dit gebeurt in de vorm van een intelligent videomanagementanalyse-systeem met behulp van Artificial Intelligence (AI). Hiermee krijgt het gemeentelijk Havenbedrijf meer inzicht in wat er zich afspeelt in de Scheveningse haven.   

Lees meer

Energierechtvaardigheid

Kunnen we een duurzame transitie maken waarbij de baten van deze transitie ook terecht komen bij de huishoudens die doorgaans niet kunnen investeren in verduurzaming?

Lees meer

Dynamisch Informatiebord

Hiermee wordt onderzocht op welke manier bezoekers van het strand op een dynamische manier geïnformeerd kunnen worden over de veiligheid op het strand en in de zee.

Lees meer

Slim Energienet op het Noordelijk Havenhoofd

Het aandeel lokaal opgewekte duurzame energie neemt in rap tempo toe. Dit leidt echter tot nieuwe problemen, omdat het elektriciteitsnet niet is gebouwd op lokale opwek. De elektriciteitslijnen kunnen de grote hoeveelheid energie namelijk niet transporteren.

Om de toekomst van energienetten te kunnen ontdekken, werken we in deze use case samen met Stedin. Door de inspanningen van het Living Lab Scheveningen is er een afscheiding van het publieke net gemaakt, waardoor een privaat laagspanningsnetwerk in eigendom van de gemeente gerealiseerd is dat een experimenteerruimte geeft.

Lees meer

Edumersive – Interactieve Augmented Reality App

Via een Augmented Reality (AR) app worden verschillende activiteiten binnen het Living Lab Scheveningen op speelse en interactieve wijze zichtbaar gemaakt, en worden gebruikers van de applicatie actief aan het denken gezet over de kansen en grenzen van digitalisering in de stad.

Lees meer

Slimme afvalbak

Afvalbeheer in grote steden is al jaren een flinke uitdaging. Zo ook op de drukke boulevard van Scheveningen. Deze use case onderzoekt op welke manier slimme zelfpersende afvalbakken het afvalbeheer efficiënter en duurzamer kan inrichten en hoe deze kunnen bijdragen aan minder zwerfafval, minder overvolle afvalbakken en uiteindelijk tot een schonere boulevard.  

Lees meer

De Wave

De Wave is een uit strandzand geprinte slimme lichtzuil, die via honderden lichtjes kan reageren op de sportbeoefenaar. Deze digitale oplossing om mensen in beweging te zetten in combinatie met passende verlichting dat een gevoel van veiligheid biedt is waardevol voor een stad.

Lees meer