Search
facetten header
Smart City The Hague

Smart City The Hague

Working on a Smart City

Om te innoveren zijn experimenten en nieuwe samenwerkingsverbanden nodig. Samen met marktpartijen, startups, kennisinstellingen, medeoverheden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties probeert de gemeente in een aantal delen van de stad slimme oplossingen uit.

noordboulevard scheveningen 162602834d4c87 1
Living Lab Scheveningen

Wat de gemeente nog meer vertelt over testen met nieuwe digitale uitvindingen in de stad is te lezen via Living Lab Scheveningen; Het Smartcity Kompas is een samenhangend ontwerp dat de afgelopen jaren door de Gemeente Den Haag is ontwikkeld voor Smart City. Het ontwerp brengt de keuzes, scenario’s en analyses in beeld, van maatschappelijke behoefte naar innovatieve oplossing.

Image
SHIELD

Onder de naam SHIELD werken Politie en gemeente Den Haag samen aan technologische innovaties in het veiligheidsdomein. Zo worden krachten van beide organisaties gebundeld om te innoveren en kunnen geslaagde innovaties beter en sneller opgeschaald worden. 

u1HD5GYcULKl5CKv

Bij Startup in Residence Intergov dagen overheden startups uit om innovatieve oplossingen te pitchen voor maatschappelijke challenges. De startups met de beste oplossingen worden geselecteerd voor het programma. In een periode van 5 maanden doorlopen ondernemers een waardevol innovatieprogramma om samen met de overheid hún oplossing klaar te maken voor implementatie. Dus: co-creëren om sneller impact te maken!

images  2

De gemeente gebruikt (digitale) vernieuwingen steeds vaker om problemen in de stad op te lossen. Op deze pagina staan projecten waarbij de gemeente digitale uitvindingen gebruikt of gaat gebruiken.

1680869860238  1

Gemeente Den Haag doet mee aan Pientere Tuinen. Met Pientere Tuinen wordt direct een positieve en concrete bijdrage geleverd aan een groene en gezonde leef- en woonomgeving. Het is een landelijk participatieproject. Het doel is om landelijk op 5.000 meetpunten in privétuinen van bestaande en nieuwe woningen data te verzamelen en op basis hiervan maatwerk te bieden aan tuinbezitters met tips en voorlichting.  

221020 AMS Kick off SensorenPubliekeRuimte 181 scaled 1

Sensoren in de openbare ruimte. Het aantal smart city-systemen en sensoren neemt in rap tempo toe. Veel van deze systemen zijn onzichtbaar en lastig te begrijpen. De communicatie over sensoren verschilt per stad, dit kan verwarring oproepen. Daarnaast zou het behoorlijk inefficiënt zijn als elke provincie en stad los van elkaar aan de slag gaat om dit te verbeteren.  

Technotheek Mariahoeve29 copy2 e1680078745744 1536x1136 1

Den Haag is dé stad van zorg en innovatie. Sinds 2016 investeert de gemeente Den Haag in het toekomstbestendig maken van de zorg. Samen met inwoners, zorgaanbieders, ondernemers en onderwijsinstellingen zorgen we voor de juiste zorgtechnologie die Hagenaars helpen langer en prettiger zelfstandig thuis te blijven wonen.

KNRM helikopter 1024x710 1

Dit is een testgebied voor slimme vernieuwingen op zee. Voor de kust van Den Haag, net buiten de haven van Scheveningen, werken Gemeente Den HaagKPNTU DelftTNOSailing Innovation CentreSvašek Hydraulics en het Watersportverbond samen aan een geavanceerd testgebied van 10 x 10 zeemijl.

1654275777720 1

‘De Kust Gezond’ is het programma voor de verbetering van de kwaliteit van de omgeving bij de kust van Scheveningen. Zo worden onder andere de Noordelijke boulevard, de strandopgangen en belangrijke straten en pleinen opgeknapt.

cid27014 Impressie nieuwbouw Eurojust – Mecanoo Eurojust 1

De Internationale Zone is het hart van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht. Het is dé vestigingsplaats voor internationale instellingen en 1 van de economische kerngebieden van de stad.

Luchtfoto mercuriuskwartier binckhorst 440x300 1

De Binckhorst wordt een moderne, creatieve en vernieuwende stadswijk waar mensen wonen en werken. Een gebied van creatieve ondernemers, mensen met nieuwe ideeën en traditionele Haagse bedrijven.

Skip to content