Zoek
facetten header
Integraal Systeem Ontwerp

Integraal Systeem Ontwerp

Management samenvatting

De Living Lab Scheveningen (LLS) Systeem Specificatie beschrijft de benodigde digitale Smart City Infrastructuur voor Smart The Hague en in het bijzonder voor Living Lab Scheveningen. Met de ambitie voor een ‘slimme stad’ (Smart City) richt de Gemeente Den Haag zich op de inzet van technologische innovaties bij het adresseren van maatschappelijke vraagstukken die nu en in de toekomst bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners, bedrijven en bezoekers van de stad.

De LLS Systeem Specificatie beschrijft, vanuit een integrale ontwerp aanpak, de digitale Smart City Infrastructuur (SCI), in samenhang met de overige 3 aandachtsgebieden: maatschappij, economie en milieu. De relatie met de omgeving en de toepassingen leggen de link met de Maatschappij. Daarnaast hebben stakeholderwensen en gebiedsontwikkelingen een belangrijke rol gespeeld als input bij het integrale ontwerp. De SCI  is een complex geheel van gebruikers, toepassingen, processen, software en hardware. Om dit geheel schaalbaar en toegankelijk te ontwerpen is een referentie architectuur ontwikkeld. Dit lagenmodel sluit aan op de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en is weergegeven in onderstaande figuur.

LLS referentie architectuur
Figuur  11: LLS referentie architectuur

De referentie architectuur bevat twee delen:

  1. De LLS-bedrijfsarchitectuur, dit deel is richtinggevend
  2. De LLS-systeemarchitectuur, dit deel is gericht op de fysieke systemen voor de realisatie en exploitatie.

De lagen in de LLS-systeemarchitectuur zijn dusdanig ontkoppeld dat een open en schaalbare digitale infrastructuur ontstaat. De lagen bevatten de deelsystemen en elementen van de SCI. Hart van dit model zijn de slimme Hubs die onderling kunnen communiceren en kunnen communiceren via de cloud. Een tweede doorsnede van het model vormen de aspectsystemen (privacy, security, beschikbaarheid, ….). Aspectsystemen beschrijven de eigenschappen van de lagen in onderlinge samenhang. Alle lagen dragen bijvoorbeeld bij aan de totale beschikbaarheid van het systeem.

De referentie architectuur is uitgewerkt in een set leidende ontwerpprincipes en set ontwerpbesluiten. Een ‘ontwerpbesluit’ is een verzamelnaam voor afwegingen, keuzes, opties, scenario’s en analyses die gemaakt worden om van de projectdoelstellingen naar oplossingen te komen.

Op basis van de klanteisen en ontwerpbesluiten zijn systeemeisen afgeleid en vastgelegd in een Programma Van Eisen. Dit Programma Van Eisen kan gebruikt worden om oplossingen van leveranciers te toetsten, cq. te gebruiken als input voor de aanbestedingsdossiers.

Inleiding

De Living Lab Scheveningen (LLS) Systeem Specificatie beschrijft de benodigde digitale Smart City Infrastructuur voor Smart The Hague en in het bijzonder voor Living Lab Scheveningen. Met de ambitie voor een ‘slimme stad’ (Smart City) richt de Gemeente Den Haag zich op de inzet van technologische innovaties bij het adresseren van maatschappelijke vraagstukken die nu en in de toekomst bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners, bedrijven en bezoekers van de stad Den Haag. Smart The Hague is een samenhangend programma van Maatschappij, Economie, Milieu en Technologie (zie figuur 1-1) om de stad Den Haag in die zin slimmer te maken.

De LLS Systeem Specificatie richt zich op technologie, maar nadrukkelijk in samenhang met de overige 3 aandachtsgebieden. De toepassingen (use cases) leggen de link met de Maatschappij. Daarnaast hebben de stakeholderwensen en gebiedsontwikkelingen een belangrijke rol gespeeld als input. Het milieu komt eveneens terug in de use cases en is een randvoorwaarde bij het integrale systeemontwerp. De Systeem Specificatie zelf is input voor het kostenmodel.

De Smart City in samenhang
Figuur  1-1. De Smart City in samenhang.

De LLS Systeem Specificatie bevat een beschrijving van Smart City Infrastructuur (SCI), de onderlinge samenhang van de systeemdelen en de relatie met de omgeving (hoofdstuk 2). De SCI is een complex geheel van gebruikers, toepassingen, processen, software en hardware. Om dit geheel schaalbaar en toegankelijk te ontwerpen zijn een set ‘architectuur’-principes van belang die in hoofdstuk 3 worden beschreven: de spelregels voor het ontwerp. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in aantal afwegingen en ontwerpbesluiten (hoofdstuk 4)

De algemene en specifieke systeemeisen (programma van eisen) zijn beschreven vanaf hoofdstuk 6. In hoofdstuk 5 is nog een toelichting gegeven op de structuur van deze eisen.

Vertel mij meer.

Wil u het volledige integrale systeem ontwerp document hebben (33 pagina’s) stuur dan een email naar met uw gegevens (inclusief telefoonnummer en organisatie) naar smartthehague@denhaag.nl en wij nemen contact met u op.

Neem contact met ons op
Ga naar de inhoud