Zoek
facetten header
Kansen voor Smart grid in Living Lab Scheveningen 

Kansen voor Smart grid in Living Lab Scheveningen 

Autonome controle voor het smart grid van Living Lab Scheveningen

Joint Interdisciplinary project 

Tijdens een bezoek van TU Delft aan het Living Lab Scheveningen ontstond het idee om een ‘Joint interdisciplinary Project’ op te starten. Studenten met verschillende achtergronden samen aan een project laten werken van het Living Lab Scheveningen. Zo hebben 4 studenten van TU Delft 10 weken lang een Joint Interdisciplinary Project gedaan over het microgrid. Ze hebben kennis verzameld en eisen geformuleerd voor het microgrid bij het Noordelijk Havenhoofd. Dit ter voorbereiding voor wanneer het microgrid een volgende fase ingaat. Onder supervisie van Patrick Segeren gingen Stan Mulder (Electrical Engineering: Wireless Communication and Sensing); Marleen Vink (Complex Systems Engineering and Management); Duc Bui (Construction Management and Engineering) en Nithin Harrish (Sustainable Engergy Technology: Mobility, Power and Economics) aan de slag met het definiëren van technische eisen van niveau, voor een energiesysteem voor het Slimme Strandnet. Het rapport draagt de titel: ‘ Autonomos control for the smart grid of Living Lab Scheveningen’. 

QUOTE PATRICK: ‘Het rapport heeft een mooi overzicht opgeleverd voor het maken van keuzes voor een volgende stap voor het smart grid in Living Lab Scheveningen.’ 

Microgrid en Smart grid 

Een microgrid of ‘smart grid’ is een miniversie van een klassiek stroomnet. De energie wordt er vanaf een lokaal productiepunt rechtstreeks gebracht naar een groep gebruikers. Het is een intelligent energienet waar een slim meet- en regelsysteem aan verbonden is, met een slim energiesysteem om lokaal duurzaam opgewekte energie, lokaal te verdelen op basis van vraag en aanbod. Wanneer er een plek is met een overschot aan energie, weet het slimme energienetwerk of de energie gestroomlijnd moet worden herverdeeld. Een microgrid of Smart grid kan zo een oplossing zijn om de investering in netverzwaring en het gebruik van grondstoffen te minimaliseren. 

QUOTE DUC: ’The best solutions are created from making mistakes.’ 

Living Lab Scheveningen 

Met een evenmentenstroompunt op het strand en de tijdelijke havenbediencentrale zijn de eerste gebruikers aangesloten. Ook wordt de bouwplaats van de nieuwe bediencentrale vanuit het smart grid gevoed. Er is overleg met strandpaviljoenhouders om te bekijken of zij interesse hebben om op het smart grid te worden aangesloten. Paviljoens met zonnepanelen zouden dan bijvoorbeeld ook stroom aan het grid kunnen leveren.   

QUOTE MARLEEN: “Ik vond het erg leuk om mijn opgedane kennis toe te kunnen passen in de praktijk en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van digitale oplossingen voor de uitdagingen ten gevolge van de duurzame energietransitie.”

 Doel van het project 

Het doel van het smart grid in het living lab scheveningen is om te experimenteren met een smart Energy Management Systeem (EMS) om lokaal opgewekte elektriciteit, opslag en verbruik in evenwicht te brengen. Het doel is om een ​​EMS te creëren dat autonoom kan werken, maar ook als een slimme eenheid binnen het energiesysteem kan helpen om het gebruik van betaalbare duurzame energie te optimaliseren en de behoefte aan dure netverzwaringen te verminderen. 

Het bestaande Energy Management System (EMS) van het smart grid in Scheveningen monitort alleen het energieverbruik en visualiseert deze op een digitaal dashboard. Er wordt gekeken naar manieren om de mogelijkheden van het reeds bestaande ontluikende EMS in het huidige smart grid te verbeteren, om het gebruik van het slimme net in de lokale geografie te optimaliseren. Het doel van dit onderzoeksproject is daarom het definiëren van een set technische ontwerpeisen  voor een semi-autonoom slim EMS om lokaal opgewekte elektriciteit, opslag en verbruik in het Living Lab Scheveningen in balans te brengen en de impact op het hoofdnet te verminderen. 

QUOTE STAN: ‘Ik hoop dat we met dit onderzoek een mooie bijdrage hebben kunnen leveren aan het Living Lab Scheveningen en misschien ook voor de toekomst van smart grids.’ 

Conclusie rapport 

In het rapport is o.a. als aanbeveling te lezen dat het smart grid veerkrachtiger en zelfvoorzienend kan worden gemaakt door het gebruik van verschillende flexibele belastingen, zoals slimme energieopslagapparaten en bestuurbare slimme energieapparaten als warmtepompen en laadpalen. 

Quote Nithin “This Project really challenged us due to the various ethical, sustainable and commercial goals it intended to achieve, apart from the technical goals. I really enjoyed working on this project and hope the outcomes achieved by us motivates stakeholders to take this project further to achieve the desired end result.” 

Ga naar de inhoud