Zoek
facetten header
Met zonne-energie dag en nacht het ijs bevroren houden. Op Scheveningen kan het met de innovatieve strandbatterij 

Met zonne-energie dag en nacht het ijs bevroren houden. Op Scheveningen kan het met de innovatieve strandbatterij 

De gemeente Den Haag en netbeheerder Stedin hebben een volgende stap gezet in de ontwikkeling van een slim elektriciteitsnet aan de kust van Scheveningen. Dankzij een nieuwe strandbatterij kan er ook worden geprofiteerd van zonne-energie op momenten dat de zon niet schijnt. 

Accu Haven x
Accu Haven x

Met de batterij onderzoeken de gemeente en Stedin hoe filevorming op het elektriciteitsnet kan worden voorkomen. Bijvoorbeeld als er op een zonnige middag overcapaciteit is aan zonne-energie. De opgewekte elektriciteit wordt dan bewaard en later gebruikt als er juist veel vraag is naar energie. Zo wordt het elektriciteitsnet op piekmomenten ontlast.   

De strandbatterij heeft een capaciteit van 360kWh. Daarmee kan je een strandpaviljoen op Scheveningen twee dagen van stroom voorzien, bijvoorbeeld om de ijsjes bevroren te houden en voor de koeling en de verlichting. De nieuwe batterij is bovendien circulair, de batterij is namelijk gemaakt van gerecyclede batterijen van elektrischte voertuigen. 

Slim Strandnet 

De strandbatterij is onderdeel van het ‘Slim Strandnet’ dat de gemeente met Stedin op Scheveningen ontwikkelt. Op het strandnet worden energievraag en energieaanbod met slimme technologie lokaal gebalanceerd. Zo wordt de capaciteit lokaal optimaal benut en het publieke elektriciteitsnet ontlast. 

“Met het Slim Strandnet onderzoeken Stedin en de gemeente hoe het elektriciteitsnet van de toekomst eruit moet komen te zien”, zegt Saskia Bruines, wethouder van de gemeente Den Haag. “De strandbatterij maakt het mogelijk om nog slimmer om te gaan met energie. Voor een stad als Den Haag brengt de energietransitie flinke uitdagingen met zich mee. Dit soort innovaties kunnen ons hier echt bij helpen. Door het plaatsen van de batterij is Scheveningen bovendien weer een stukje duurzamer geworden.” 

Danny Benima, CFO van Stedin: “Als netbeheerder staat Stedin voor een enorme opgave, het wordt namelijk steeds drukker op het elektriciteitsnet. Dit vraagt om innovatie. Deze batterij is een goed voorbeeld van een slimme oplossing om de capaciteit van het elektriciteitsnet beter te benutten. Voor Stedin is het belangrijk om dit soort technologieën op kleine schaal te kunnen testen op Scheveningen. Daarom hebben Stedin en de gemeente Den Haag de handen ineengeslagen.” 

Netcongestie 

Slim omgaan met energie wordt steeds belangrijker. De druk op het elektriciteitsnet neemt in het hele land toe. Als net overvol raakt, leidt dit in sommige gevallen tot netcongestie, zoals ook in delen van Den Haag. Dan is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt en kunnen er geen nieuwe grootverbruikers worden aangesloten. Om dit te verhelpen, werkt Stedin hard aan het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet. Daarnaast wordt ook ingezet op oplossingen om het huidige net slimmer te benutten. Bijvoorbeeld door het elektriciteitsverbruik te verplaatsen naar momenten dat er wel ruimte is op het net. Een batterij kan het net ontlasten door lokaal opgewekte elektriciteit op te slaan en te gebruiken op piekmomenten. 

Living Lab Scheveningen 

Stedin en de gemeente ontwikkelen het Slim Strandnet in het Living Lab Scheveningen. Het Living Lab Scheveningen is een proeftuin en leergebied rondom de boulevard van Scheveningen. Hier worden slimme digitale innovaties in de praktijk getest die bijdragen aan de grote opgaven van de stad. Het evenemententerrein bij het Beach Stadion en de bediencentrale van de haven van Scheveningen zijn al op het Slim Strandnet aangesloten. Dit jaar gaan ook drie strandpaviljoens energie leveren aan én afnemen van het strandnet. 

Voor de ontwikkeling van het Slim Strandnet heeft de gemeente subsidiegeld ontvangen uit het EFRO-fonds (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) vanuit het programma Kansen voor West. 

Ga naar de inhoud