Zoek
facetten header
Registratiesysteem Scheveningse Haven

Registratiesysteem Scheveningse Haven

Introductie Use Case

In het project Registratiesysteem Scheveningen Haven (RSH) wordt een innovatief registratiesysteem ontwikkeld om in- en uitvarende vaartuigen te detecteren, herkennen en te registreren. Dit gebeurt in de vorm van een intelligent videomanagementanalyse-systeem met behulp van Artificial Intelligence (AI). Hiermee krijgt het gemeentelijk Havenbedrijf meer inzicht in wat er zich afspeelt in de Scheveningse haven.

Waarom de use case

De gemeente heeft behoefte aan het versterken van haar havenbeheer. Vaartuigen hebben in tegenstelling tot auto’s geen kenteken. Dat betekent dat je moet zoeken naar een andere manier om de vaartuigen te herkennen en registreren. In Nederland bestaat een dergelijk systeem nog niet.

Vanuit het Living Lab Scheveningen is een groot netwerk van glasvezel-infrastructuur aangelegd op de boulevard van Scheveningen.

Diverse toepassingen zijn hier al op aangesloten. Het nieuwe registratiesysteem combineert Artificial Intelligence (AI) en camera’s. De use case past daarmee goed bij de werkwijze van het Living Lab.

Hoe wordt de use case mogelijk gemaakt

In deze use case wordt door diverse diensten van de gemeente samengewerkt. Collega’s van Veiligheid, Stadsbeheer, Economie en het Living Lab Scheveningen, zijn allen aangesloten in dit project waarbij de havenmeester de opdrachtgever is van deze use case.

Het Expertisecentrum Digitale Innovatie en Smart City van de gemeente faciliteert de aansluiting met de infrastructuur van het Living Lab en denkt mee over de ontwikkeling van het systeem.

Wat is het doel

Het systeem ondersteunt het havenbeheer bij het registreren van in- en uitvarende vaartuigen, door het maken van snapshots van elk vaartuig. Daarbij wordt de datum, tijd, vaarrichting en type vaartuig geregistreerd. Dit gebeurt op een privacy vriendelijke manier, waarbij er geen persoonsgegevens worden geregistreerd.

Deze gegevens helpen straks het havenbedrijf in de uitvoering van hun taken om de maritieme veiligheid en het beheer te borgen. Tegelijkertijd gaat het registratiesysteem ook rapportages opleveren die meer cijfermatig inzicht gaan geven over de hoeveelheid vaartuigen en het type vaartuig dat gebruik maakt van de haven.

Verwachtingen

De verwachting is dat er begin 2023 een goedwerkend registratiesysteem live kan gaan, De gemeente heeft daarnaast ook verdere ambities geformuleerd. Zo is het de wens om het systeem in de toekomst verder door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door nieuwe databronnen, zoals weersomstandigheden of de Automatic Identification System (AIS) gegevens van commerciële scheepvaart, te koppelen aan dit systeem. Voor de aanpak ondermijning kan het systeem in de toekomst mogelijk de politie informatie geven in het kader van criminelen die de haven gebruiken voor hun activiteiten.

Het systeem wordt zo gebouwd dat alle schakels, maar ook betrokken leveranciers en hun producten, onafhankelijk van elkaar opereren. Zo houdt de gemeente de regie. Ook kan het systeem dan eenvoudiger worden uitgebreid en kunnen andere havens het systeem overnemen.

Meer informatie?

Interesse in meer informatie over het Registratiesysteem Scheveningen Haven? Neem dan contact op met het aanspreekpunt van de use case Hidde Kamst (hidde.kamst@denhaag.nl) of e-mail een algemene vraag naar het Living Lab Scheveningen via smartthehague@denhaag.nl

Boten registratiesysteem x
Boten registratiesysteem x
Boten registratiesysteem x
Boten registratiesysteem scaled
Ga naar de inhoud