Zoek
facetten header
Communicatierichtlijn Overheidssensoren

Communicatierichtlijn Overheidssensoren

Introductie use case

De gemeente Den Haag heeft meegewerkt aan een landelijke communicatierichtlijn voor overheidssensoren. Deze richtlijn informeert burgers over dataverzameling met sensoren in de buitenruimte. De richtlijn is ontwikkeld door het Delftse social designbureau Muzus in opdracht van een landelijk consortium consortium (bestaande uit de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, provincie Noord-Brabant en de VNG). In de use case test de gemeente de richtlijn op een aantal locaties in Den Haag. Voor meer informatie over de richtlijn zie: https://www.allesoversensoren.net/denhaag/

Waarom de use case

Communicatierichtlijn Overheidssensoren 7

Sensoren zijn op veel plekken in de buitenruimte te vinden: een camera die de hoeveelheid mensen telt op de Scheveningse boulevard, een gewichtssensor die meet hoe vol de afvalbak zit of een flitspaal op een druk kruispunt. De gemeente Den Haag gebruik sensoren om inzicht te krijgen in de publieke ruimte en zo de leefbaarheid in de stad te vergroten. Transparantie over de inzet van sensoren in de publieke ruimte is belangrijk. Daarom neemt de gemeente Den Haag een trekkersrol in het testen van de ontwikkelde communicatierichtlijn.

Hoe wordt de use case mogelijk gemaakt

Voor het testen van de richtlijn wordt er samengewerkt met de gemeenten Amsterdam en Utrecht, de politie en Muzus. Binnen Den Haag wordt de use case uitgevoerd in gezamenlijke opdracht van de Directie Veiligheid en het Expertisecentrum Digitale Innovatie & Smart City. De testlocaties van de richtlijn zijn:

  • Het gebied tussen Holland Spoor en de Bijenkorf 
  • De Noordboulevard van Scheveningen
  • Een aantal publieke sportvoorzieningen in de stad 

Voor informatie over cameratoezicht zie: https://www.denhaag.nl/nl/veiligheid/cameratoezicht/

Wat is het doel

Ten eerste is de pilot een interne validatie binnen de gemeente Den Haag. Wat komt erbij kijken om de richtlijn te implementeren en hoe kan de richtlijn als standaard opgenomen worden in de gemeentelijke organisatie? Daarnaast wordt de werking van de borden, stickers en online website zijn. Dit levert inzicht op in hoe de richtlijn aanslaat en hoe er maatwerk geleverd kan worden per situatie. Door deze kennis te bundelen wordt het laagdrempeliger voor collega’s en andere gemeenten om de richtlijn te gebruiken.

Meer informatie?

Interesse in meer informatie over de use case Communicatie Sensoren Buitenruimte? Kijk voor meer informatie over de richtlijn op https://www.allesoversensoren.net/denhaag/. Neem bij specifieke vragen contact op met het aanspreekpunt van de use case Hidde Kamst (hidde.kamst@denhaag.nl) of e-mail een algemene vraag naar het Living Lab Scheveningen via smartthehague@denhaag.nl.

Communicatierichtlijn Overheidssensoren 6
Ga naar de inhoud