Zoek
facetten header
OB05 Aansturing verlichting

OB05 Aansturing verlichting

Inleiding

Dit ontwerpbesluit behandelt de afwegingen bij de ontwerpkeuzes voor het aansturen van de openbare verlichting. De openbare verlichting biedt sociale- en verkeersveiligheid en is daarnaast een belangrijk element in de ruimtelijke kwaliteit, zowel qua vormgeving als qua sfeerbeeld. Openbare verlichting wordt ook steeds meer ingezet bij het bestrijden van criminaliteit en calamiteiten.

Vanuit de landelijke agenda voor openbare verlichting en lokale beleidsplannen is duurzaamheid een bepalende factor. Zowel energiebesparing als het voorkomen van lichtvervuiling zijn primaire doelstellingen.

Dit ontwerpbesluit ‘Aansturing verlichting’ faciliteert de gemeentelijke visie op verlichting en doet geen uitspraken over te kiezen type lichtbronnen en verlichtingsplannen.

Dit ontwerpbesluit geeft de randvoorwaarden aan voor een open inpassing van het verlichtingssysteem in de systeemarchitectuur van het LLS. Tevens geeft dit ontwerpbesluit aan in hoeverre de betreffende stakeholderwensen gehonoreerd kunnen worden.

Het voedingsconcept en de aansturing van verlichting dient in nauwe afstemming met OVL te worden uitgewerkt en een gezamenlijke visie ontwikkeld. Deze samenwerking is essentieel niet alleen op het gebied van technische specificaties, ook in latere fases op gebied van aanleg, beheer en onderhoud, exploitatie en experimenten. 

Management samenvatting

Deze management samenvatting bevat een aantal cruciale uitgangspunten (besluiten) die verder in het document worden beschreven. Doel van de onderstaande tabel is om deze uitgangspunten expliciet te maken.

NrBesluitMotivatie
1Standaardiseren verlichtingsapplicatiePogingen om de commandotaal van verlichtingsapplicaties te standaardiseren, zijn tot op heden niet gelukt (ALiS, Talq, ..).
Keuze is om via een API’s tussen de diverse verlichtingapplicaties te communiceren en via API’s te communiceren met de besturingslaag.
2Standaardiseren aansturing verlichting op DALI-protocolHet DALI-protocol V2.0 is de facto standaard voor het aansturen van de Elektronisch Voorschakel Apparaat (EVSA) door de Outdoor Lamp Controller (OLC). Het analoge 1-10 protocol faseert geleidelijk uit.
3Autonome lokale sturingVanwege het garanderen van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de openbare verlichting vindt de aansturing van de verlichting autonoom plaats op locatie, zonder tussenkomst van het netwerk.
Sturing via het netwerk wordt gebruikt om de Openbare Verlichting te configureren en speciale commando’s te geven (‘override’), bijvoorbeeld om alle verlichting op maximaal vermogen te zetten in noodsituaties.
4LAN-communicatieDe lichtmasten zijn onderling verbonden via een Local Area Netwerk t.b.v. het configureren van de Openbare Verlichting,  het toepassen van dynamische verlichting en het verzamelen van sensor gegevens. Voor het LAN kunnen meerdere technische oplossingen worden gekozen.

Inhoudsopgave

Ga naar de inhoud