Zoek
facetten header

OB04 Connectiviteit

Inleiding

Connectiviteit vormt de verbinding tussen de data die lokaal opgehaald worden en de toepassingen. De data wordt op een beheerste wijze ter beschikking gesteld aan de toepassingen. Deze zogenaamde ‘managed connectiviteit’ is nodig om de beschikbare bandbreedte te verdelen en de gewenste dataprotocollen af te dwingen. Deze laag bevat nadrukkelijk niet de zogenaamde ‘small cells’ die gebruikt worden om 4G/5G diensten aan derden te leveren.

Management samenvatting

Deze management samenvatting bevat een aantal cruciale uitgangspunten (besluiten) die verder in het document worden beschreven. Doel van de onderstaande tabel is om deze uitgangspunten expliciet te maken.

NrBesluitMotivatie
1Punt-Punt glasvezel netwerk architectuurDoor het gebruik van een Punt-Punt glasvezel netwerk, wordt een open netwerkstructuur gecreëerd. Op deze manier kunnen vanaf het centrale inkoppelpunt (Area PoP), alle aangesloten Smart City Hub’s onafhankelijk van elkaar worden bereikt.
2Redundantie in glasvezel infrastructuurRedundantie houdt in dat alle hubs in LLS van twee of meer kanten worden voorzien van netwerk infrastructuur. Elke zijde van een hub leidt dan naar een eigen PoP. Niet alle onderdelen van het glasvezel netwerk van LLS worden bij de bouw direct al redundant uitgevoerd. Vooralsnog worden alleen de PoP’s en het tracé met glasvezel voeding redundant uitgevoerd: alle distributiepunten worden via twee gescheiden tracés gekoppeld met de twee Area PoP’s. De overige onderdelen kunnen (desgewenst) in een latere fase worden bijgebouwd conform het ontwerp.
3Multi duct systeemDoor gebruik te maken van een mutiduct system is er flexibiliteit naar de toekomst. Nieuwe objecten (Smart City Hub’s) kunnen relatief eenvoudig gekoppeld worden op het systeem zonder dat het hele tracé nogmaals open gegraven dient te worden (bevordert de graaf rust).
4Aanleg glasvezel infrastructuurVooralsnog zal de Gemeente Den Haag de glasvezel infrastructuur in eigen beheer laten aanleggen om de toegang zo laagdrempelig mogelijk te houden en domein overschrijdende toepassingen te stimuleren. In een later stadium kan deze glasvezel infrastructuur worden overgedragen aan de markt.
5DienstenOp basis van het systeem (Punt-Punt glasvezel) kan door het toevoegen van actieve componenten een managed- service aangeboden worden. Welke managed-services worden aangeboden, en of deze wel of niet in eigen beheer zijn, hangt af van de ontwikkeling voor de Urban Operator.
6Security & PrivacyDoor gebruik te maken van een Punt-Punt glasvezel
architectuur, is het mogelijk om encryptie vanaf laag 1 toe te passen. Er is de mogelijkheid op meerdere netwerk lagen beschermende maatregelen te treffen en data stromen te scheiden in fysieke of virtuele paden.
7Ontsluiting Cloud Het glasvezel netwerk is het voorkeurs medium om gegevens uit de Smart City Hubs te ontsluiten naar de cloud.

Inhoudsopgave

Ga naar de inhoud