Zoek
facetten header
OB02 Opbouw Smart City Hub

OB02 Opbouw Smart City Hub

Inleiding

Dit document beschrijft basisuitgangspunten voor de opbouw van de Smart City Hub. 

De Smart City Hub (SCH), is een essentieel onderdeel van het nieuwe slimme stedelijke netwerk. De Smart City Hub biedt de volgende 3 basiselementen, die als fundering dienen voor een Smart City Infrastructuur (SCI):

 1. Fysieke locatie
 2. Stroom aansluiting
 3. Data connectiviteit


Een SCH kan gesitueerd worden in verschillende dragers, zijnde bestaande of nieuwe objecten in de openbare ruimte. Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de openbare ruimte zullen er zo min mogelijk extra dragers geplaatst worden om als Smart City Hub te dienen en zal er altijd gebruik gemaakt worden van reeds bestaande dragers of zullen er multifunctioneel dragers (bijv. lichtmasten met extra functionaliteit) worden geplaatst.

Omdat de eerdere Ontwerpbesluiten OB-00003 Vormgeving drager, OB-00010 Sensor Hotel en OB-00002 IOT erg veel overlap / samenhang hebben zijn deze samengevoegd in dit Ontwerpbesluit; OB-00002 Opbouw Smart City Hub.

In dit ontwerpbesluit zijn de basiselementen beschreven van een Smart City Hub op basis van een lichtmast als drager. Indien er een andere drager gebruikt zal worden als Smart City Hub dan kunnen er mogelijk aanpassingen in de fysieke vorm van de componenten zijn, het systeem zal onveranderd blijven. Dit ontwerpbesluit stelt wel eisen aan de drager als gevolg van het type bouwsteen (zie tabel 2-1) en de benodigde auxiliary equipment (AUX). De fysieke vorm van de drager heeft invloed op de uiteindelijke uitwerking van de SCH. De dragers kunnen immers veel verschillende afmetingen hebben. Mogelijke dragers zijn:

 • Mupi (reclamezuil)
 • Kiosk
 • Lichtmast
 • OVL-kast (distributie kast)
 • Bushokje
 • Landmark (Morales Boulevard)
 • HTM-mast
 • VRI (Verkeer regel installatie)
 • Straatmeubilair

Belangrijk is dat elke lichtmast gaat voldoen aan de minimumeisen voor verlichting. Hierbij komt ook de ombouw van met name de bestaande lichtmasten in beeld deze staat beschreven in Ontwerpbesluit OB-00006 Uitbreidbaarheid brownfield.

De vormgeving van de drager en de exacte geografische positionering van de drager vallen buiten de scope van dit ontwerpbesluit en dienen opgepakt te worden bij het definitieve / detail ontwerp van het betreffende projectgebied /zone. In het Ontwerpbesluit OB-00011 Projectering wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Een Smart City Hub kan opgebouwd worden met één of meerdere bouwstenen. Niet alle bouwstenen zijn altijd op elke Smart City Hub aanwezig. Er zijn 3 type bouwsteen gedefinieerd, zie onderstaande tabel:

BouwsteenOmschrijving
Verlichting+In feite is dit een slimme lichtmast. Kan verlichting schakelen, dimmen, is 24/7 beschikbaar op het OVL-net en is geschakeld in een LAN met lichtmasten (beperkte connectiviteit)
(Voeding 24/7, 220Vac, 6A)
GlasvezelDeze bouwsteen vormt via glasvezel de verbinding met het WAN (internet). Deze bouwsteen kan onderdeel uitmaken van verschillende dragers en kan dus bijvoorbeeld ondergebracht worden in een schakelkast. Mits het LAN dan ook met de schakelkast wordt verbonden
(Lokale voeding).
Vermogen+Deze bouwsteen kent een zware voeding met een groot vermogen  (t.b.v. bijvoorbeeld laadfuncties) vanuit het STEDIN net (Voeding 24/7, 220Vac, 18-32A).

Tabel 2-1 Type bouwsteen voor een Smart City Hub

Niet elke bouwsteen hoeft verlichting te bevatten. Zo kan een glasvezelbouwsteen ook in een Kiosk gemonteerd worden. Daarnaast kunnen afhankelijk van de behoefte en business case extra accessoires (AUX) worden toegevoegd in een Smart City Hub. 

Op deze wijze ontstaat een modulaire opbouw van de Smart City Hub, die toegesneden kan worden op het daadwerkelijk gebruik en in de toekomst aan te passen is naar nieuwe inzichten.

Management samenvatting

NrBesluitMotivatie
1Aansluitpunt e-voedingHet aansluitpunt van de e-voeding is afhankelijk van het type bouwsteen en is of een OVL aansluiting of een Stedin aansluiting.
2Interne e-voedingDe interne e-voeding sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande standaarden en zal daarom gebruik maken van een mini USB 3.0 Hub en bij hoger vermogens van een PoE aansluiting. Hiermee wordt het aantal kabel in de Hub beperkt.
3Aansluitpunt WAN (glasvezel)Indien een Smart City Hub een WAN (Glasvezel aansluiting krijgt) zal deze in de HAK op een FTU worden getermineerd.
4Aansluitpunten LANEr kunnen meerder draadloze LAN’s naast elkaar bestaan.
524/7 BeschikbaarheidEen Smart City Hub is altijd voorzien van 24/7 voeding.

Inhoudsopgave

Ga naar de inhoud