Zoek
facetten header

OB01 Voedingsconcept

Inleiding

Het voedingsconcept voor de SCI is afwijkend van de reguliere voeding van de Openbare Verlichting in Den Haag. De voeding dient 24/7 beschikbaar te zijn en vraagt voor sommige toepassingen meer vermogen dan het OVL-net kan leveren. Een aangepast voedingsconcept voor de SCI moet daarnaast dezelfde hoge beschikbaarheidseisen blijven garanderen voor de openbare verlichting.

Het voedingsconcept en de aansturing van verlichting dient in nauwe afstemming met OVL te worden uitgewerkt en een gezamenlijke visie ontwikkeld. Deze samenwerking is essentieel niet alleen op het gebied van technische specificaties, ook in latere fases op gebied van aanleg, beheer en onderhoud, exploitatie en experimenten. 

Management samenvatting

Deze management samenvatting bevat een aantal cruciale uitgangspunten (besluiten) die verder in het document worden beschreven. Doel van de onderstaande tabel is om deze uitgangspunten expliciet te maken.

NrBesluitMotivatie
1Gecombineerd OVL-/Stedin-net– Eén type voeding per Smart City Hub (OVL). Alleen de bouwsteen krachtstroom wordt direct via het STEDIN net gevoed.
– Combinet wordt uitgefaseerd
– OVL-net komt 24/7 beschikbaar via aanpassing strengen voedingskasten (“tunnel-oplossing”). Borgen dat ook aanvullende systemen voorzien worden van alternatieve sturing bij vervanging TF-signaal.
2Geen gebruik van gelijkspanningVooralsnog geen gelijkstroom voorzien. Scenario analyse doen wat eventuele ombouw betekent indien gelijkstroom wel wordt toegepast.
3Meten energieverbruik hoofdgebruikersOnderscheid hoofdgebruikers apart bemeteren
– OVLOpladen
– Smart City
– auxiliary
Binnen Smart City toepassingen berekenen op basis van toedeling vermogens, indien apart bemeteren niet mogelijk is.
4Combineren laadpleinenZo mogelijk bundelen van een aantal Smart City Hubs met bouwblok krachtstroom op 1 STEDIN aansluiting (in onderzoek)
5Interne voeding Smart City HubZie ontwerpbesluit OB-00002 Smart City Hub

Inhoudsopgave

Ga naar de inhoud