Zoek
facetten header
Circulaire Zonnepanelen voor het Slimme Energienet

Circulaire Zonnepanelen voor het Slimme Energienet

Introductie

In een tijd waarin duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp wordt, werkt de gemeente Den Haag aan een use case omtrent het implementeren van een prototype van circulaire zonnepanelen, gekoppeld aan het lokale energie netwerk dat in Scheveningen ontwikkeld wordt. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat sommige zonnepanelen PFAS of zware metalen bevatten. Deze use case belicht de ontwikkeling en implementatie van een volledig circulair en duurzaam zonnepaneelprototype, vrij van milieubelastende stoffen.

Waarom de use case

De noodzaak om alternatieven te verkennen voor de productie van traditionele zonnepanelen, die vaak schadelijke stoffen bevatten, gecombineerd met de ambitie om meer hernieuwbare energie te koppelen aan het lokale microgrid, heeft de gemeente Den Haag gemotiveerd om samen met partners te werken aan een duurzamer en efficiënter energieoplossing. Dit initiatief streeft ernaar de negatieve milieu-impact te minimaliseren en draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie. Tegelijkertijd ondersteunt het de ontwikkeling van het slim energienet op het Noordelijk Havenhoofd, met als doel een meer efficiënte benutting van opgewekte energie, het vergroten van de energiezekerheid en het stimuleren van lokale energieproductie.

Verwachtingen en leerdoelen

Deze use case beoogt een grondige verkenning van de mogelijkheden voor het plaatsen van een innovatief prototype zonnepaneel in de openbare ruimte binnen een gemeentelijke context. Deze verkenning omvat het beoordelen van potentiële risico’s, het begrijpen van vergunningseisen, het overwegen van verzekeringsaspecten, en het adequaat accepteren en mitigeren van risico’s. Dit alles in het kader van een veilige en verantwoorde bijdrage aan de energietransitie. Een specifiek aandachtspunt binnen deze use case is de weerbestendigheid van de zonnepanelen, met name hun duurzaamheid tegen de weersomstandigheden die kenmerkend zijn voor de boulevard van Scheveningen. Dit aspect is essentieel voor de levensvatbaarheid  en effectiviteit van de panelen in dergelijke uitdagende omgevingen op de lange termijn.

Daarnaast is het de intentie om binnen deze use case te experimenteren met productpaspoorten, die gedetailleerde informatie bieden over de herkomst en de milieu-impact van elk onderdeel van het zonnepaneel. Dit initiatief is gericht op het bevorderen van transparantie en het ondersteunen van de principes van de circulaire economie door het mogelijk maken van efficiënt hergebruik of recycling van materialen en componenten aan het einde van hun levensduur.

De use case omvat ook specifieke tests gericht op de evaluatie van opwekkingsefficiëntie, veiligheid, en betrouwbaarheid van de circulaire zonnepanelen. Deze tests zijn cruciaal om de haalbaarheid van deze duurzame oplossing voor brede implementatie binnen de stedelijke omgeving van Den Haag te verifiëren.

Hoe wordt de use case mogelijk gemaakt

Deze use case wordt gefinancierd door de afdeling Energietransitie van de gemeente Den Haag en wordt uitgevoerd in een samenwerking met de startup Biosphere. Deze samenwerking komt voort uit het Startup in Residence (SIR) programma en brengt academische kennis en praktische innovatie samen, met als doel het verkennen van nieuwe wegen voor duurzame energieoplossingen. In 2024 zal deze use case een cruciale fase bereiken, waarbij de ontwikkelde circulaire zonnepanelen in de buitenruimte van Den Haag worden getest. Deze tests zijn gericht op het beoordelen van hun prestaties op verschillende essentiële aspecten, waaronder duurzaamheid, energie-efficiëntie, en de integratie in het lokale slimme energienetwerk.

Meer informatie 

Interesse in meer informatie over deze use case? Neem dan contact op met Jochum Buchener (jochum.buchener@denhaag.nl) Of stuur een algemene vraag naar Living Lab Scheveningen via smartthehague@denhaag.nl.  

Ga naar de inhoud