Zoek
facetten header
Privacyverklaring Druktemeting (Living Lab Scheveningen)

Privacyverklaring Druktemeting (Living Lab Scheveningen)

[TO READ THE ENGLISH VERSION, CLICK HERE]

De gemeente Den Haag verwerkt gegevens van bezoekers voor het analyseren van de drukte op de boulevard van Scheveningen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat dit voor u als bezoeker en voor uw gegevens betekent. Voor de algemene privacyverklaring van de gemeente Den Haag kunt u op deze pagina terecht. 

Privacyverklaring druktemeting  

Waarom verzamelt de gemeente deze gegevens en voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?  

Om de boulevard van Scheveningen veilig en leefbaar te houden, is het essentieel om de drukte in kaart te brengen. Deze publieke taak is aan de gemeente opgedragen om onveilige situaties te voorkomen en de leefbaarheid van het gebied te vergroten. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van slimme camera’s. Dit intelligente videosysteem maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om mensen automatisch te tellen. De beelden worden direct na het tellen weer verwijderd en zijn dus volledig privacy vriendelijk. Dit noemen we privacy by design. Het systeem wordt ingezet voor de volgende doelen: 

  1. Genereren van informatie over de drukte op de boulevard; 
  1. Registratie van het aantal mensen op verschillende tijdstippen en dagen; 
  1. Ter ondersteuning van stadsplanners en veiligheidsinstanties. 

De slimme camera’s worden op de volgende manieren gebruikt: 

  1. Detecteren en tellen van voorbijgangers op de boulevard; 
  1. Bepalen van drukke zones en mogelijke knelpunten; 
  1. Genereren van inzicht in ongebruikelijke drukte of opeenhoping van mensen. 

De camerabeelden worden na verwerking verwijderd; enkel de teldata van de hoeveelheid mensen wordt opgeslagen, en dit gebeurt volledig anoniem. De camera’s zijn specifiek gericht op het tellen van mensen en brengen hun identiteit niet in beeld. 

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente?  

Het systeem maakt gebruik van videobeelden. De camera’s zijn bevestigd aan lantaarnpalen, op een hoogte van 4 à 5 meter, en zijn gericht op de boulevard. Hoewel de camera’s de voorbijgangers op de boulevard vastleggen, is de primaire functie ervan het tellen van mensen. Het AI-systeem zorgt ervoor dat alle beelden waar mensen op staan, binnen enkele seconden worden vernietigd. Enkel de telgegevens worden opgeslagen, waardoor de privacy van de voorbijgangers gewaarborgd blijft. 

Welke beveiligingsmaatregelen worden genomen om mijn persoonsgegevens te beschermen?  

De gemeente neemt strenge maatregelen om te garanderen dat de telgegevens en korte duur van de videobeelden adequaat zijn beveiligd: 

  • Alle videobeelden worden na enkele seconden vernietigd, waardoor alleen de telgegevens bewaard blijven. 
  • Deze telgegevens worden versleuteld om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. 
  • Toegang tot de computersystemen waarop deze gegevens worden verwerkt, is strikt gereguleerd. Alleen geautoriseerde personen die ofwel toestemming hebben ofwel gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht, kunnen deze systemen raadplegen. 
  • Documentatie en communicatie met betrekking tot dit project worden geclassificeerd en beschermd volgens hun gevoeligheidsniveau. 

De gemeente houdt zich aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) voor alle genomen beveiligingsmaatregelen. 

Ga naar de inhoud