Zoek
facetten header

Inleiding ontwerpbesluiten

Een Ontwerpbesluit is een verzamelnaam voor afwegingen, keuzes, opties, scenario’s en analyses die gemaakt worden om van de projectdoelstellingen naar oplossingen te komen.

Een ontwerpbesluit omvat minimaal:

  • een inventarisatie van de keuzemogelijkheden en/of scenario’s
  • een afweging tegen de projectdoelen. Voor het beoordelingskader worden dezelfde criteria gehanteerd als de criteria bij de Use Cases. Daar waar mogelijk wordt de afweging gekwantificeerd
  • een risico beschouwing bij de keuzemogelijkheden/scenario’s
  • een verwijzing naar de achterliggende documenten en onderzoeken

De ontwerpbesluiten zijn in separate documenten uitgewerkt en worden naar nieuwe inzichten bijgewerkt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwerpbesluiten.

IDTitelOpmerking
OB-00001Voedingsconcept
OB-00002Opbouw Smart City Hub
OB-00003Ontkoppelen vormgeving drager en functies dragerOpgenomen in OB00002 Opbouw Smart City Hub
OB-00004Connectiviteit
OB-00005Aansturing Verlichting
OB-00006Uitbreidbaarheid Brownfield
OB-00007Renewable energyNog niet opgestart
OB-00008Datamodel
OB-00009Demarcaties Beheer en Onderhoud
OB-00010Sensor hotelOpgenomen in OB-00002 Opbouw Smart City Hub
OB-00011ProjecteringOpgenomen als subdocument per zone bij OB-00012 Voorbereid Bouwen
OB-00012Voorbereid BouwenSamengevoegd met OB-00011 Projectering

Het voedingsconcept voor de SCI is afwijkend van de reguliere voeding van de openbare verlichting (OVL) in Den Haag. De voeding dient 24/7 beschikbaar te zijn en vraagt voor sommige toepassingen meer vermogen dan het OVL-net kan leveren. Een aangepast voedingsconcept voor de SCI moet daarnaast dezelfde hoge beschikbaarheidseisen blijven garanderen voor de openbare verlichting.

Dit document beschrijft basisuitgangspunten voor de opbouw van de Smart City Hub. De Smart City Hub (SCH), is een essentieel onderdeel van het nieuwe slimme stedelijke netwerk.

Connectiviteit vormt de verbinding tussen de data die lokaal opgehaald worden en de toepassingen. De data wordt op een beheerste wijze ter beschikking gesteld aan de toepassingen. Deze zogenaamde ‘managed connectiviteit’ is nodig om de beschikbare bandbreedte te verdelen en de gewenste dataprotocollen af te dwingen.

Dit ontwerpbesluit behandelt de afwegingen bij de ontwerpkeuzes voor het aansturen van de openbare verlichting. De openbare verlichting biedt sociale- en verkeersveiligheid en is daarnaast een belangrijk element in de ruimtelijke kwaliteit, zowel qua vormgeving als qua sfeerbeeld. Openbare verlichting wordt ook steeds meer ingezet bij het bestrijden van criminaliteit en calamiteiten.

Het ontwerpbesluit Uitbreidbaarheid Brownfield gaat in op de vraag welke mogelijkheden er zijn om bestaande objecten in de buitenruimte om te bouwen dan wel uit te breiden en met welke functionaliteit ten behoeve van de implementatie van de Smart City Infrastructuur (SCI).

De Gemeente Den Haag wil data gedreven werken en voorziet voor de toekomstige doorontwikkeling van de stad en het uitvoeren van haar publieke taken een hoge mate van afhankelijkheid van Smart City-diensten die gepaard gaan met een grote vraag naar connectiviteit, sensoren, data en elektriciteit.

Een succesvolle exploitatie van Smart City Infrastructuur inclusief de openbare verlichtingsfunctie vraagt om een nauwe samenwerking tussen het Living Lab Scheveningen met de gemeentelijke Dienst Stadsbeheer. De Smart City Infrastructuur zal opereren in een bestaande situatie. Nieuwe Smart City Hubs kunnen een openbare verlichtingsfunctie krijgen, en bestaande lichtmasten kunnen omgebouwd worden tot Smart City Hub.

Het Living Lab Scheveningen bestrijkt 11 zones, deelgebieden, in Scheveningen. Per zone wordt de Smart City Infrastructuur (SCI) geprojecteerd naar de marktgerichte behoefte van de (lokale) stakeholders op de geografische onderlegger van de specifieke gebieden.

Ga naar de inhoud